Cykliści vs smog

Czy warto jeździć na rowerze w zanieczyszczonych miastach?

Sposoby walki ze smogiem

Czytaj następny

Udostępnij

Czy warto jeździć na rowerze w zanieczyszczonych miastach?

Wszelkie formy wysiłku fizycznego, w tym jazda na rowerze powodują zwiększenie zapotrzebowania organizmu na tlen. Przez to wdychamy nawet kilkanaście razy więcej powietrza niż w czasie spoczynku. Niestety powietrze w Polsce co do zasady nie należy do czystych.

Czterdziestu rowerzystów z sensorami jakości powietrza

Oczywiście powietrze jest skażone nie tylko w Polsce. Zanieczyszczenia wdychają również mieszkańcy miast w Zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Nikogo więc nie zdziwi, że to właśnie w Nowym Jorku są prowadzone badania, które mają pomóc w ustaleniu stopnia, w jakim cykliści są narażeni na zanieczyszczenia atmosferyczne podczas codziennego przemierzania ulic. Autorami tego badania jest dwóch pracowników Columbia University: Darby Jack, adiunkt na wydziale zdrowia środowiskowego z uniwersyteckiej Mailman School of Public Health oraz Steven Chillrud, geochemik z Lamont - Doherty Earth Observatory.

Obecnie w badaniach uczestniczy czterdzieści osób. Ochotnicy zostali zwerbowani dzięki komunikatom radiowym nadawanym przez nowojorską rozgłośnię WNYC. Naukowcy poszukują kolejnych wolontariuszy – łącznie zamierzają objąć eksperymentem około dwieście osób. Jednym z uczestniczących w badaniach rowerzystów jest Darby Jack, który codziennie dojeżdżając do pracy pokonując odległość ok. 24 kilometrów. Podczas całej trasy zestaw czujników rejestruje ilość wdychanego przez niego powietrza oraz stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Jak jeździć po mieście, aby zmniejszyć swoją ekspozycję na szkodliwe substancje?

Po pierwszym z czterech zaplanowanych lat badań, naukowcy wysnuli już pierwsze wnioski. Oto one:

- większość badanych rowerzystów podczas jazdy rowerem, która zajmuje im 6 – 8% czasu dziennej aktywności, wdycha nawet 50 - 60% dziennej dawki zanieczyszczeń,

- jazda alejkami oddzielonymi od ruchu ulicznego rzędem zaparkowanych samochodów znacząco zmniejsza ilość wdychanych przez rowerzystów toksyn,

- rowerzyści powinni unikać miejsc, gdzie zanieczyszczenia powietrza utrzymują się na niezmiennie wysokim poziomie, takich jak węzły komunikacyjne, czy zawsze zakorkowane drogi.

 

Warto wiedzieć więcej